kryptelėti


kryptelėti
krýptelėti, -ėja (-i), -ėjo J, NdŽ 1. tr., intr. staiga stipriai pakreipti: Kryptelėjau koją, užtat labai skauda Rk. Jisai mirktelėjo, kryptelėjo galva Vainoraus link V.Krėv. 2. intr. staiga smarkiai pakrypti; pasisukti į šoną: Vežimas kryptelėjo į šoną . Brigados sąskaitininkas Volodia, nediduko ūgio, tamsiais antakiais ir vanagiška, kiek į šalį kryptelėjusia nosim paauglys J.Balt. Muno koja yr baisiai skaudi: ka biškį krýptelė[ja], – kuo ant žemės nekrimti KlvrŽ. | Mano palvis krýptelėjo, aš kepurę kilstelėjau, ją pasveikydams Vlkv. Saulė jau buvo gerokai kryptelėjusi į vakarus . 3. intr. prk. akis pakreipti, žvilgtelėti: Į laikrodį ar krýptelėjai? Lkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kryptelėti — krýptelėti vksm. Ji̇̀ krýptelėjo gálvą į dùrų pùsę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kryptelti — kryptelti, i, ėjo žr. kryptelėti 2: Na, na, tik tu kryptelk, tai paminėsi! V.Kudir. Sykiais nei kryptelt negaliu Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryptelėjimas — sm. (1) → kryptelėti: 1. Ji galvos kryptelėjimu parodė į kiemą rš. 2. Sekioja kiekvieną brolienės žingsnį, kiekvieną kryptelėjimą P.Cvir. Ir vienas toks neatsargus pasukimas, vienas kryptelėjimas į šalį ar nepastebėjimas, ir jų gyvybei gresia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • linktelėti — lìnktelėti, ėja ( i, ia), ėjo 1. intr. Dkš, Srv, Pnd kiek nulinkti, palinkti: Žmogus linktelėjo į šoną rš. ^ Duonos kad duos, tai ir ranka linktelės (daug duos) Žem. 2. tr. kiek palenkti, nulenkti: Galvą linktelėjo žemyn, snapas lėpt ir prilipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • linkterėti — lìnkterėti, ėja ( i), ėjo 1. žr. linktelėti 1: Vežimas lìnkterėjo J. Ranka lìnkterėjo, kad davė tokį didelį abraką J. Pušies šaka linkterėjo, visa giria ūžterėjo D24. 2. K, Lp žr. linktelėti 3: Su galva lìnkterėjo jinai jamui, pro šalį eidama …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • muistelėti — mùistelėti, ėja, ėjo intr. mostelėti, kryptelėti (apie galvą): Jis nebent tik galva mùistelės tenlink per petį Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niksterėti — nìksterėti, ėja ( ia, i), ėjo žr. nikstelėti: 1. Nìksterėjau koją, t. y. pasijudino iš narių J. Jis, šokdamas nuo arklio, nìksterėjo koją iš naro J. Paslydau, parvirtau ir koją nìksterėjau Kp. Nìksterėjau koją per pat kirkšnį Srv. Koją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakūnys — pakūnỹs sm. (3b), pakūnis (1) žr. 1 pakūnė: Pakūnỹs yra skaudulys, kietas, platus, su pasoda raudona, augąs ant raumenų J. Pakūnỹs – maži skauduliukai, raudoni, kieti, be viršūnės Trš. Pakūnỹs išsiverta į viršų iš po kūno Rt. Atbuliejai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skrystelėti — skrystelėti, ėja ( ia NdŽ), ėjo intr. 1. NdŽ kiek paskristi, palėkėti. 2. Erž staigiai pasisukti, kryptelėti, grįžtelėti: Aš skrystelėjau pažiūrėt, ką ji ma[n] sako Jrb. Ji mane čiupt už rankos, aš net skrystelėjau – nepažinau Skr. Nesikabyk! Kai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vimstelėti — vìmstelėti, ėja, ėjo tr. staiga pasukti, kryptelėti: Marti man vìmstelėjo užpakalį ir nuėjo sau Kair …   Dictionary of the Lithuanian Language